Προγραμματισμός: Εισαγωγή

Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου συστήματος ελέγχου πρόσβασης HEART HA3020, από τον διαχειριστή της συσκευής, αναλύονται στις παρακάτω σελίδες:

Ως διαχειριστής, εννοείται το άτομο που γνωρίζει τον κωδικό διαχειριστή (master code ή master password).

Η εργοστασιακή τιμή του κωδικού διαχειριστή είναι 111111 και αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα παραδείγματα.

Για λόγους ασφαλείας, όταν εγκαθίσταται η συσκευή, πρέπει απαραίτητα να αλλάζει ο κωδικός διαχειριστή από την εργοστασιακή τιμή του. Επίσης, ο νέος κωδικός διαχειριστή πρέπει να μείνει μυστικός και να μην ξεχαστεί.


Η είσοδος στις επιλογές ρυθμίσεων (στο 1ο επίπεδό τους) γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό διαχειριστή, ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα `#`, όπως παρακάτω:

Ενέργεια Ένδειξη οθόνης Παρατηρήσεις
Αρχική ένδειξη οθόνης:READY FOR CARD
111111#1.ENROL 2.PASSWD
3.TIMER 4.SYSTEM
* ή αναμονή 15sec για έξοδο


  • Για να επιλέξουμε υποεπίπεδο (εάν υπάρχει), πληκτρολογούμε τον αριθμό του.
  • Για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο (πχ από το 1.1.2 στο 1.1), πληκτρολογούμε *.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.
  • Για να εξέλθουμε από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψουμε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, άσχετα από το επίπεδο που βρισκόμαστε, πληκτρολογούμε # ή περιμένουμε 15sec.
    Τυχόν αλλαγή ρύθμισης που κάναμε θα αποθηκευτεί.

HEART HA3020Διάγραμμα ρυθμίσεων

Αυτές είναι οι συνολικά διαθέσιμες επιλογές για τις ρυθμίσεις.

Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
3
Επίπεδο
4
Επίπεδο
5
Επίπεδο
6
Πληκτρολόγιο
1.ENROL
1.ACCESS CARD
1.S_ADD 111
2.S_DEL 112
3.B_ADD 113
4.B_DEL 114
2.PATROL CARD
1.S_ADD 121
2.S_DELETE 122
2.PASSWD
1.MASTER 21
2.MAIN 22
3.PATROL 23
4.GUARD 24
3.TIMER
1.STRIKE 31
2.ALARM 32
3.DURESS 33
4.DB 34
4.SYSTEM
1.ALARM
1.TAMPER 411
2.FORCE 412
3.D_OPEN
1.FUNCTION 4131
2.K2 ACTIVE 4132
4.P_ERR 414
2.FORMAT
1.DELETE LOT NO. 421
2.CHANGE FORMAT 422
3.MODE
1.ACCMOD 431
2.DI_M
1.EXIT BUTTON 4321
2.DOOR 4322
3.EMERGE 4323
3.READER 433
4.RESET 434
4.OTHER
1.TONE 441
2.PIN 442
3.DURESS 443
4.MORE
1.GUARD
1.FUNCTION 44411
2.ARM 44412
3.DISARM
1.CARD USE444131
2.STRIKE ACTIVE444132
2.PATROL 4442
3.A_DEL 4443
4.STRIKE 4444


Εργοστασιακές τιμές ρυθμίσεων

Κωδικός διαχειριστή (master password)21
2.PASSWD1.MASTER 111111
Γενικός κωδικός (main password)22
2.PASSWD2.MAIN 1234
Κωδικός περιπόλου (patrol password)23
2.PASSWD3.PATROL 1234567
Κωδικός φύλακα (guard password)24
2.PASSWD4.GUARD 123
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ κλειδαριάς31
3.TIMER1.STRIKE 10 sec
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ συναγερμού32
3.TIMER2.ALARM 10 sec
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ κρυφού συναγερμού ενέδρας33
3.TIMER3.DURESS 10 sec
Διάρκεια ενεργοποίησης ρελέ DB34
3.TIMER4.DB 20 sec
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω παραβίασης συσκευής411
4.SYSTEM1.ALARM1.TAMPER DISABLE
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω παραβίασης πόρτας412
4.SYSTEM1.ALARM2.FORCE DISABLE
Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας4131
4.SYSTEM1.ALARM3.D_OPEN1.FUNCTION DISABLE
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω ανοιχτής πόρτας4132
4.SYSTEM1.ALARM3.D_OPEN2.K2 ACTIVE DISABLE
Ενεργοποίηση ρελέ συναγερμού λόγω 5 διαδοχικών λάθος κωδικών πρόσβασης σε 4min414
4.SYSTEM1.ALARM4.P_ERR DISABLE
Μορφή αποθήκευσης σειριακών αριθμών καρτών422
4.SYSTEM2.FORMAT 2.CHANGE FORMAT 24 BITS
Μέθοδος πρόσβασης431
4.SYSTEM3.MODE1.ACCMOD MODE 2
Πρόσβαση είτε με κάρτα είτε με πληκτρολόγηση κωδικού
Μέθοδος ανάγνωσης καρτών433
4.SYSTEM3.MODE3.READER HEART
Ήχοι πληκτρολογίου441
4.SYSTEM4.OTHER1.TONE DISABLE
Ερώτηση για κωδικό PIN μαζί με την κάρτα442
4.SYSTEM4.OTHER2.PIN DISABLE
Λειτουργία αντι-ενέδρας443
4.SYSTEM4.OTHER3.DURESS DISABLE
Λειτουργία φρουρού44411
4.SYSTEM4.OTHER4.MORE1.GUARD1.FUNCTION DISABLE
Λειτουργία περιπόλου4442
4.SYSTEM4.OTHER4.MORE2.PATROL DISABLE
Διαγραφή κάρτας μετά από 5 διαδοχικούς λάθος κωδικούς πρόσβασης4443
4.SYSTEM4.OTHER4.MORE3.A_DEL DISABLE


Σύνδεσμοι

HEART ENTERPRISE Co., Ltd.

  Στοιχεία επικοινωνίας ACSYS:   / Επωνυμία: ΣΤ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ /   / ΑΦΜ: 998118938 /   / ΔΟΥ: Ελευσίνας /   / Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Ξηροπήγαδου, 19600 Μάνδρα, Αττική, Ελλάδα /   / τηλ: 2105551622 /   / fax: 2105551623 /   / Ωράριο λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες - εκτός διακοπών και αργιών) - από 9 το πρωί έως 7 το απόγευμα (09:00-19:00) /   / Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 38.061921 N - Γεωγραφικό μήκος (longitude): 23.505152 E /   / g+ /  
  ACSYS - Και καλύτερα, και φθηνότερα ! ™