Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Σκοπός του ΕΛΟΤ είναι η προαγωγή και η εφαρμογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα. Kύριες δραστηριότητες του ΕΛΟΤ είναι: η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονομή σημάτων συμμόρφωσης (ποιότητας), η χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης (ποιότητας), η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.Κατάλογος

Στην παρακάτω λίστα, δεν περιλαμβάνονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό σύστημα προτυποποίησης, καθώς αυτά τα αναφέρουμε γενικότερα στην ενότητα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερα Ευρωπαϊκά Πρότυπα εντάσσονται στο εθνικό σύστημα προτυποποίησης).

Αυτά είναι μερικά από τα υπόλοιπα Πρότυπα ΕΛΟΤ που έχουν εφαρμογή στα προϊόντα μας:

·  Τελευταία τροποποίηση: 2011/10/25 12:22 (εξωτερική τροποποίηση)
Εάν η συγκεκριμένη σελίδα μας σας βοήθησε ή απλά σας άρεσε, θα το εκτιμούσαμε εάν την προτείνατε και στους φίλους σας:
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0
Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας